(Ne)moc  

21.05.2019

Naše společnost se na nemoc kouká jako na něco špatného. Je to jakýsi trest, který velmi často provází otázka "Proč zrovna já?!", "Proč zrovna teď?" či "Co jsem zase udělal/a špatně?!".. Co kdybychom ale tentokrát udělali výjimku a v nemoci uviděli místo potrestání úkol? Úkol, kterému když porozumíme a překonáme, dává nám klíč k lepšímu životu? 

Nemoc je důležitou kapitolou v naší škole života a díky ní postupujeme na cestě - na cestě k sobě samému, k naší podstatě. Možná na nemoc nahlížíme jako na něco nečekaného, co přišlo náhodou a zrovna já mám tu smůlu.. Ale tak to není. Přichází do cesty lidem, kteří žijí v disharmonii se svým životem, se sebou samým. Jak často toužíme po lepším životě, když ale máme možnost ho začít tvořit, ulekneme se a raději si vezmeme prášek, jen abychom tu nepříjemnou bolest 

Psychosomatika

Psyché = duše, soma = tělo. Už z překladu můžeme vyčíst, že psychosomatika neodděluje tělo a duši, jak tomu bývá v dnešní medicíně, ale naopak se zabývá jejich vzájemným propojením. Dává nám tak možnost pochopit vztah mezi tělem a duší, a tím i možnost dostat ucelený pohled na vše, co se děje v našem životě. Problémy, se kterými si duše nebo mysl nedokáže poradit - z důvodu, že ji nevěnujeme dostatek pozornosti, se často projevují na těle a to formou bolesti či nemoci, kterou jsme již nuceni řešit.

Velmi často si na bolest vezmeme prášek, protože je to nejrychlejší způsob, jak se zbavit něčeho, co nám není příjemné. Problém nastává, když tuto "záplatu" používáme častěji.