Čakra jóga

23.05.2019

Čakry jsou neustálými přijímači a vysílači energie. Pokud máme negativní pohled na svět, denně nás přepadají negativní myšelnky - a my jim podléháme, pak se také čakry zanášejí a energie nemůže volně a přirozeně proudit. To má za následek únavu, nevyrovnanost a pocity, že "nevím, co se svým životem".  

Téměř každé téma, které řešíme v běžném životě je spojeno s určitou čakrou. První čakra souvisí s penězi a kariérou, druhá řeší sexualitu a vztahy, třetí je čakrou ega, cílů, ambicí a budoucnosti a tak dále. Pokud tedy do nějaké čakry neproudí energie, blokujeme si také témata s ní spojená. Když ale naopak vnímáme život s důvěrou, pak čakry vykonávají svou funkci tak, jak mají. 

Ať jsme tomu nakloněni či nikoliv, už pradávné texty z dob 1000 let př.n.l. se o čakrách zmiňují. Pokud jste se s jógou už někdy setkali, určitě jste slyšeli také o čákrách. Pokud ale přeci jen ne, pojďme si o nich říct více. 

Co jsou to čakry?

Slovo čakra je ze sanskritu přeloženo jako kolo, kruh. Mluvíme tedy o energetických centrech v našem těle, které vypadají jako barevná kola. Čakry tvoří dokonale propracovaný systém, který je propojen sítí kanálků (nádí) a vzájemně na sebe jednotlivé čakry navazují. Když se řekne "čakry", vybaví se nám většinou 7 (některé zdroje uvádí i 8) hlavních čaker, které se nachází podél páteře, v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí a stimulují tak tok životní energie, ale je jich mnohem více. 

Čakry na různých úrovních

  1. Fyzická úroveň - ve fyzickém těle se v místě čaker nacházejí žlázy, orgány a nervy, které je možné aktivovat dechovým cvičením, meditací, praktikováním ásan či díky zpěvu manter. Tím si tělo uchovává zdraví a udržuje čakry v harmonii.  
  2. Astrální úroveň - vibracemi a energetickým prouděním v čakrách je ovlivňováno vědomí i zdraví. Špatná strava, negativní myšlenky a lidé nám mohou narušit funkci a tím vznikají různé nemoci. 
  3. Spirituální úroveň - z ní přijímáme intuici, moudrost a poznání. Sebepoznaní => čakra třetího oka; nejvyšší vědomí => korunní čakra

7 hlavních čaker 

  1. Kořenová / Muladhara - nachází se na konci páteře, kost křížová, kostrč; je centrem přežití, spojení se zemí, prosazením se, je spojena s materiálním světem, uzemněním a pocitem bezpečí
  2. Křížová / Svadhisthana - nachází se v oblasti pánevního dna, nad křížovou kostí; principem této čakry je sexualita, slasti života, je základní čakrou pro emoce jako libost a nelibost
  3. Solar plexus / Manipúra - je uložena ve "V" pod hrudním košem; je čakrou splněných přání, ale také ega - moc a vláda, je spojena se sebevědomím, sídlem emocí
  4. Srdeční / Anahata - střed hrudníku; anahata je středem mezi fyzickým a duchovním tělem, řeší otázku dávání a braní, láska bez očekávání
  5. Krční / Visuddhi - se nachází v oblasti hrdla; dýchání je skutečnost života = nádech x výdech; je čakrou komunikace, inspirace, ale také naslouchání - nejen druhým, ale také (a hlavně) sám sobě
  6. Třetí oko / Adžna - třetí oko, v linii mezi obočím a ve středu čela; je čakrou intuice, vizualizace, moudrosti a vnímání bytí
  7. Korunní / Sahasrara - je uložena na(d) koruně hlavy; působí na celý organismus a všechny čakry; co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám nyní zcela jasné = napojení na vyšší JÁ

Spojení s jógou 

V posledních letech se stále častěji objevuje v jógových studiích spojení "čakra jógy". Není to nic neobvyklého. Pokud zapátráme v historii čaker, zjistíme, že mít čakry v harmonii vyžaduje určitou praxi. A právě jóga byla a stále je používáná k odblokování čaker a zpětnému naladění na jejich energii. Jóga obecně stimuluje čakry a pomocí jednotilivých pozic dochází k přirozenému proudění pozitivní energie do celého systému. Každá čakra má specifickou skupinu ásan (pozic), které jednotlivé čakry aktivují a pomáhá k jejich harmonii.

Harmonizace 

Existují různá dechová cvičení, meditační techniky, zpěv manter, kdy každá čakra má svou vlastní mantru (1. LAM. 2. VAM, 3. RAM, 4. YAM, 5. HAM), jóga, minerální kameny, ale třeba také dieta, která může být uzpůsobena pro harmonizaci jednotlivých čaker. Každá čakra má svou barvu a my, pokud tu danou barvu používáme, tak onu čakru stimulujeme.


Pokud byste se o tomto tématu chtěli dozvědět více, mám pro vás připraven online kurz Čakra jógy